Terminy

Egzamin jest organizowany w trzech sesjach - wiosennej (marzec), letniej (maj - czerwiec) i zimowej (listopad – grudzień).

W sesji letniej 2009 zapisy prowadzone są:
  • w trybie zwykłym : 16 lutego – 24 marca 2009
  • w trybie późnym: 25 marca - 20 kwietnia 2009
Natomiast egzaminy odbędą się:
  • części pisemne i ze słuchu (1. Reading, 2. Writing, 3. Use of English, 4. Listening):
    • 3 czerwca (sobota) – we wszystkich centrach egzaminacyjnych w Polsce
    • 16 czerwca (wtorek) w Warszawie i w Krakowie
  • część ustna (5. Speaking): 30 maja – 28 czerwca