Sposób oceniania na egzaminie

Egzaminy są najpopularniejszymi formami sprawdzania wiedzy w szkołach, na uczelniach i wielu innych instytucjach. Świadczą o naszej wiedzy i umiejętnościach. Znajomość języka angielskiego pozwala nam na nawiązywanie kontaktów z cudzoziemcami, ułatwia nam podróżowanie po świecie i poznawanie różnych kultur. Mogą zapewnić nam pracę, dostanie się do wymarzonej szkoły lub wybranej uczelni. Dlatego warto mieć dowód na to, że język z Wysp Brytyjskich nie jest nam obcy. Najlepszym potwierdzeniem będzie certyfikat FCE.

Konwersacje i pisanie
Zdając egzamin FCE, musimy przejść dwa etapy: ustny i pisemny. Ten pierwszy często uznawany jest za trudniejszy. Musimy wykazać się dobrą znajomością języka, żeby go zdać. Jest bardziej stresujący, ponieważ mówimy w innym języku niż ojczysty i dodatkowo może nas peszyć obecność komisji egzaminacyjnej, z którą prowadzimy konwersację. Cały egzamin ustny trwa niecały kwadrans.

Egzamin pisemny składa się z czterech etapów: czytania, pisania, zastosowania struktur językowych oraz rozumienia ze słuchu. Każda z nich przeprowadzana jest oddzielnie.

Cztery oceny zaliczające
Każda część może być oceniona na maksimum 40 punktów. Do całkowitej oceny egzaminu (część ustna oceniania jest w Polsce, pisemna w Wielkiej Brytanii), używa się skali procentowej. Na ocenę A zasłużymy, jeśli zdobędziemy od 80% do 100% poprawnych odpowiedzi. Ocena B to 75% - 79%, a C 60% - 74%. Poniżej tych wyników uzyskać możemy dwa stopnie niezaliczające FCE. Ocena D to od 55% do 59%. Jeśli natomiast nie przekroczymy 55% czeka nas najniższa ocena E.

Na czym się skupić
Egzaminatorzy zwracają uwagę na to czy nasze odpowiedzi formułowane są w postaci pełnych zdań. Warto wykazać się umiejętnością prowadzenia rozmowy, ale raczej nie należy jej zdominować. Nie warto próbować używać wyszukanego słownictwa, lepiej używać prostszych słów, ale mówić płynnie. Ważna jest poprawność leksykalna i gramatyczna – jeśli nie jesteś pewien czy dobrze formułujesz zdanie, powiedz to w inny sposób. Wymowa jest oczywiście ważna, ale nie najważniejsza. Drobne błędy nie przekreślą szansy zdania FCE.

Powinniśmy pozbyć się stresu i swobodnie prowadzić rozmowę, bo to ma ogromne znaczenie na egzaminie. Najlepiej, jeśli nasze wypowiedzi są płynne. Jeżeli chodzi o egzaminy pisemne naszym plusem będzie zrobienie oczywiście jak najmniejszej liczby błędów w pracy i uwzględnienie w niej jak najwięcej wymaganych informacji. Błędy językowe, ortograficzne negatywnie wpływają na pracę. Pisząc teksty, należy także pamiętać o wymaganej ilości słów.

Zobacz pomysły na jezykowe prezenty dla firm.