Test online z języka angielskiego

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, zachęcamy uczniów języka angielskiego do sprawdzenia swojego poziomu z tego przedmiotu.


Większość ludzi na świecie posługuje się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym - tym językiem jest angielski. Już od poziomu szkoły podstawowej, dzieci uczą się tego języka - jedni bardziej efektywnie, inni zaś nieco mniej. Pomocą dla uczniów, którzy potrzebują nauki języka są korepetycje lub zajęcia pozalekcyjne w prywatnej szkole językowej. O ile określenie poziomu osoby, która nigdy z językiem nie miała do czynienia jest proste, tak w przypadku ucznia chcącego kontynuować naukę, może to nie być takie oczywiste.

Test diagnostyczny z języka angielskiego, który został opracowany przy współpracy pomiędzy serwisem e-Korepetycje.net i Chatterbox.pl jest szybkim, prostym sposobem sprawdzenia poziomu władania tym językiem.


Test jest dostępny pod adresem www.e-korepetycje.net/test-jezyk-angielski i składa się z 40 pytań zamkniętych z trzema odpowiedziami do wyboru. W każdym pytaniu przewidziana jest tylko jedna odpowiedź prawidłowa. Zadania zostały przygotowane na różnym stopniu trudności i sprawdzają zarówno znajomość słownictwa i gramatyki, w tym:

  • czasy angielskie,
  • umiejętność zastosowania szyku przestawnego,
  • znajomość przedimków,
  • stopniowanie przymiotników.


Osoba, która rozwiąże test dostanie wynik, na który składa się: postać poziomu (np. B1 - intermediate, przy czym łącznie jest to 6 poziomów od A1 do C2), liczba uzyskanych punktów oraz przeliczenie procentowe poprawnych odpowiedzi. Maksymalny poziom uzyskany przy co najmniej 95% to poziom biegłości, czyli tzw. proficiency, odpowiadający poziomowi egzaminu CPE (Certificate in Proficiency in English).

Dokładne określenie swojego poziomu znajomości języka może pozwolić na dobór materiałów oraz intensywności zajęć z korepetytorem lub szkołą językową. Test ten jest również idealnym sprawdzeniem wyników w nauce - warto podejść do niego już teraz i zapisać wynik, a następnie wrócić do niego po kilku miesiącach, sprawdzając w ten sposób swoje postępy w nauce. W niedalekiej przyszłości planowane jest umożliwienie wydrukowania wszystkich odpowiedzi, które można będzie przekazać na zajęciach w celu omówienia wszystkich błędnych odpowiedzi.Artykuł opublikowany na zlecenie e-korepetycje.net