Co mi daje FCE?

Posiadacz certyfikatu FCE umie:
 • przygotować prezentację na znane tematy;
 • odpowiadać na konkretne, dotyczące faktów pytania;
 • zrozumieć szczegółowe instrukcje i wskazówki;
 • robić notatki z wypowiedzi ustnych;
 • wyszukiwać istotne informacje w czytanym tekście oraz zrozumieć jego myśl przewodnią;
 • robić proste notatki do wykorzystania przy powtarzaniu materiału lub pisaniu esejów;
 • napisać list zawierający niestandardowe prośby/życzenia;
 • prowadzić typową dla swojej pracy/nauki korespondencję w języku angielskim oraz rozmowy telefoniczne;
 • odebrać i przekazać większość wiadomości, które wymagają uwagi w ciągu zwykłego dnia pracy/nauki;
 • zrozumieć sprawozdania, korespondencję służbową i inne teksty z zakresu swojej pracy;
 • radzić sobie z rutynowymi zamówieniami na towary czy usługi;
 • rozmawiać na temat doświadczeń zawodowych;
 • efektywnie wykonywać pracę biurową w języku angielskim na stanowiskach sekretarskich i innych urzędniczych, a także niższych kierowniczych.
Ponadto certyfikat ten uznawany jest przez wiele instytucji.
W Polsce FCE uznaje się np. przy rekrutacji pracowników. Praktykę taką mają między innymi: Bertelsmann Media Sp. Z o.o., British, Airways, Coca-Cola, GFK Polonia Sp. z o.o., Totalizator Sportowy Sp. z o.o. czy PPUO Poczta Polska. Wiele uczelni wyższych w Polsce uznaje jako zaliczenie lektoratu z języka angielskiego lub końcowego egzaminu z tego języka właśnie FCE, między innymi Uniwersytet Warszawski. Sprawdź, kto uznaje certyfikat FCE.
http://www.cambridgeesol.org/recognition/results.php?region=Poland&type=&FCE=on
First Certificate in English stanowi udokumentowanie kwalifikacji
językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz uprawnia do nauczania języka angielskiego na poziomie początkowym.

Wiecej o FCE dowiesz sie odwiedzając szkołę organizującą kursy angielskiego.