Gdzie zdawać?

Egzamin kończący się uzyskaniem certyfikatu FCE w Polsce jest organizowany przez British Council w Warszawie oraz przez jego filie w kilku innych miastach Polski. Poniżej znajduje się lista ośrodków, w których można zapisać się na ezgaminy. Więcej infomacji znajduje się na polskich stronach Cambridge ESOL

Centrum

Adres

Przedstawiciele

Telefon, E-mail

PL032
BIAŁYSTOK
Czytelnia Neofilologiczna Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Liniarskiego 3
15-950 Białystok
Barbara Kraszewska
Kazimierz Klekotko
Ewa Wyszczelska
Oksie
tel. 085 745 75 21
bialystok@examinations.pl
http://www.uwb.edu.pl
PL070
BIELSKO BIAŁA
International House
ul. Zielona 32,
43-300 Bielsko-Biała
Agnieszka Gacek
Dobrochna Jakubiec
tel. 033 822 33 30
fax. 033 811 79 27
bielsko-biala@examinations.pl
PL047
CZĘSTOCHOWA
English Language Courses British Centre
ul. Dąbrowskiego 8
42-200 Częstochowa
Henryka Rabenda
Anna Nabiałek
tel. 034 361 59 14
czestochowa@examinations.pl
http://www.britishcentre.pl
PL004
GDAŃSK
English Language Centre
ul. Polanki 62
80-306 Gdańsk
Grażyna Zawisza
Katarzyna Meger
Anna Ignaciuk
tel. 058 341 05 58
gdansk@examinations.pl
http://julia.univ.gda.pl/~brcstud/?id_cat=112&lang=pl
PL037
GLIWICE
English Language Centre
ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
Magdalena Pawlaczek
Martyna Pyrkosz
tel. 032 359 22 11
fax. 032 359 22 12
gliwice@examinations.pl
http://www.elc-gliwice.pl
PL069
GORZÓW
WIELKOPOLSKI
MACPHERSON
ul. Składowa 11,
66-400 Gorzów
Wielkopolski
Renata Szumilas
Joanna Hubert
-Spychała
tel. 095 72 03 578
gorzow@examinations.pl
http://macpherson.uk.pl
PL007
KATOWICE
English Language Centre
ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
Maria Gałązka
Małgorzata Bolek
-Bartoszek
tel. 032 359 22 11
fax. 032 359 22 12
katowice@examinations.pl
http://www.elc.us.edu.pl
PL042
KIELCE
International House
ul. Wesoła 33
25-353 Kielce
Elżbieta Wojsa tel. 041 343 04 30
fax. 041 343 02 61
kielce@examinations.pl
http://www.ih.pl
PL044
KOSZALIN
EUREKA - Studium Języków Obcych
Matejko & Muchowska
ul. Wojska Polskiego
24 – 26
75–712 Koszalin
Anna Muchowska
Joanna Sosnowska
Ewa Reczka
tel. 094 347 14 99
koszalin@examinations.pl
http://www.sjoeureka.pl
PL001
KRAKÓW
British Council
Rynek Główny 6
31-042 Krakow
Sekcja Egzaminacyjna tel. 012 428 59 37
fax. 012 428 59 40
joanna.gorska@britishcouncil.pl
PL010
LUBLIN
British Library of the Maria Curie-Skłodowska Uniwersity in Lublin
ul. Zuchów 2
20-047 Lublin
Elżbieta Stelmach
- Misztal
Ewa Krzywicka
Urszula Lewandowska
Ewa Tyburek
tel. 081 741 86 24
ublin@examinations.pl
http://www.lublin.librarynet.pl
PL005
ŁÓDŹ
English Language Centre
ul. Lindleya 8
90-131 Łódź
Joanna Perlińska
Jolanta Rosińska
tel. 042 665 57 55
fax. 042 665 57 60
lodz@examinations.pl
http://www.elc.pl
PL052
OLSZTYN
Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Prawocheńskiego 19/100
10-720 OLSZTYN
- Kortowo
Maria Siemionek
Robert Popiołek
tel. 089 523 49 28
olsztyn@examinations.pl
http://center.uwm.edu.pl/centrum.html
PL033
OPOLE
ILS International School;
Centrum Języków Obcych
ul. Ozimska 63 A
45-368 Opole
Małgorzata Besz
- Janicka
Aleksandra Wąsowicz
tel. 077 44 17 677
fax. 077 453 15 97
opole@examinations.pl
http://www.ils.pl
PL006
POZNAŃ
Szkoła Języka Angielskiego INTERSECTION
ul. Sienkiewicza 8/5
60-817 Poznań
Magdalena
Łowczynowska
Monika Wołyńska
tel. 061 847 66 04
fax. 061 847 66 05
poznan@examinations.pl
http://www.intersection.com.pl
PL072
PŁOCK
Centrum Edukacji Grupa ORLEN
ul. Kobylińskiego 25,
09-400 Płock
Joanna Lisiewska
Ewelina Frankie
tel. 024 365 86 19
fax. 024 365 86 24
plock@examinations.pl
http://www.centrumedukacji.pl
PL0071
RADOM
CITY COLLEGE
ul. Żeromskiego 33,
26-600 Radom
Edyta Siara
Agata Czarnecka
-Chałupka
tel. 048 363 22 09
radom@examinations.pl
http://www.citycollege.com.pl
PL031
RZESZÓW
Szkoła Języków i Zarządzania Promar International
ul. Bohaterów 12
35-112 Rzeszów
Teresa Rokosz
Ewa Wawszczak
- Rybka
Dorota Podolec
tel. 017 85 30 997
rzeszow@examinations.pl
http://www.promar.edu.pl
PL002
WARSZAWA
British Council
Al. Jerozolimskie 59
00-697 Warsaw
Sekcja Egzaminacyjna tel. 022 695 59 00
fax. 022 695 59 30
exams@britishcouncil.pl
PL003
WROCŁAW
English Language Centre
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław
Joanna Bajorek
Anna Gostkowska
tel. 071 375 29 55
wroclaw@examinations.pl
http://www.elc.uni.wroc.pl
PL068
ZIELONA GÓRA
LINGUA VIVA Języki Świata
ul. Bohaterów
Westerplatte 11,
65-034 Zielona Góra
Małgorzata Zielińska
Małgorzata Swoboda
tel. 068 329 94 64
fax 068 329 94 63
exams@linguaviva.pl
http://www.linguaviva.com.pl
Kurs przygotowujący do egzaminów - Vega - język angielski dla firm Warszawa