Co tak naprawdę daje nam znajomość języka angielskiego?

Przeważająca większość Polaków ma świadomość tego, że w dzisiejszych czasach, sprawne posługiwanie się językiem angielskim jest koniecznością. Wiedza ta dominuje,
co prawda, wśród ludzi stosunkowo młodych, którzy mieli szansę na bezpośrednie uczestnictwo w zmianach systemu kształcenia językowego w szkołach. Jednak mimo tego faktem jest, iż młodzi ludzie w pełni świadomie, a nieco starsi – bardziej intuicyjnie, dostrzegają, że znajomość języka angielskiego może przynieść wiele korzyści. Zastanówmy się zatem, co konkretnie daje nam umiejętność komunikowania się w tym języku?
dalej »Jak wybrać szkołę języka polskiego dla obcokrajowca?

Polska mowa trudna mowa, albo język polski trudny być – mawiają obcokrajowcy i nie jest to tylko żart. Język polski uznawany jest za jeden z trudniejszych języków na świecie. Nie znaczy to oczywiście, że obcokrajowiec nie ma czego szukać w naszym kraju. Dzięki kursom języka polskiego dla cudzoziemców będzie mógł swobodnie porozumiewać się w codziennych życiowych sytuacjach, a także w pracy.
dalej »