First Certificate

First Certificate in English (FCE) jest jednym z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie wyższym średniozaawansowanym (upper-intermediate). Certyfikat ten uzyskuje się po zdaniu egzaminu University of Cambridge ESOL (http://www.cambridgeesol.pl/index.php) (English for Speakers of Other Languages). Egzamin sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Posiadanie certyfikatu FCE świadczy o tym, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby praktycznie używać go w pracy biurowej lub gdy pracujesz na stanowisku menedżerskim.